Speciální akce pro návštěvníky zámku

Volný čas
Pro poutníky a návštěvníky bude připravena speciální akce zvýhodněného vstupného na Arcibiskupský zámek (prokáží se obrázkem Panny Marie, který si vyzvednou v kostele) na sloučenou trasu VIA UNESCO (historické interiéry zámku, věž a Květná zahrada) se slevou 50%. 10.00 a 14.00 hodin: exkluzivní prohlídky zámecké kaple sv. Šebestiána Pátek 22. 3. 14.00 hodin: vernisáž výstavy bulharských ikon v předsálí Sněmovního sálu a oficiální zahájení turistické sezóny 2013.

Termíny