Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v chrámu

Volný čas
Mše svaté: 6.30 / 8.00 / 11.00 hodin 9.30 hodin – pontifikální mše svatá, hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 13.00 hodin – křížová cesta a svátostné požehnání. Příležitost ke svátosti smíření během celého dopoledne.

Termíny