Velikonoční rockpárty

Volný čas
Velikonoční akce v Obecní hospodě, hraje Hadramašmátrá.

Termíny