Konference konzervátorů-restaurátorů

Volný čas
Konferenci pořádá Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG, Masarykovým muzeem v Hodoníně a Jihomoravským krajem v rámci projektu Porta culturae M00184, OP EÚS AT-CZ2007–2013, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V letošním roce se konference uskuteční v Masarykově muzeu v Hodoníně 10. - 12. 9. 2013 v sále Evropa. Témata konference jsou materiálové a technologické průzkumy, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví. Oficiální stránky konference http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz.

Termíny