Velikonoční program pro školy

Volný čas
Tradiční velikonoční program Muzea Kroměřížska je zaměřený na kořeny a původ Velikonoc. Součástí programu bude i malá dílnička. Program je určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Podrobně na www.muzeum-km.cz.

Termíny