Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše

Volný čas
hosté: dramaturg Jan Gogola/ Spolupořádá občanské sdružení Memoria (www.veznice.uh.cz)

Termíny