Cestovní kancelář Bejvávalo aneb Pověsti pro štěstí

Volný čas
Hudební komedie, která se na minulost dívá studentskýma očima. Jak praotec Čech přišel k hoře Říp? Jakým způsobem a proč věštila Libuše? Nebo jak to bylo s tou „dívčí válkou“? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více naleznete při zhlédnutí inscenace. V podání Divadla SemTamFór Slavičín. Cestovní kancelář Bejvávalo získala Čestné uznání za inscenaci na Valašském Křoví 2010.

Termíny