3. Filmový maraton – Divadelní začátky Václava Havla

Film

Václav Havel spolupracoval v letech 1959 až 1968 na různých postech s Městskými divadly pražskými nebo Divadlem Na Zábradlí. Spolupráce s osobnostmi jako byl Alfréd Radok a Jan Grossman ovlivnila další vývoj jeho divadelního názoru. Podívejme se společně na to, jak tvorbu těchto souborů a divadelních osobností reflektovaly soudobé filmové a televizní
štáby.

Projekce: 

Král Ubu (Z. Kubeček, verze z r. 1964, 116 min)
Alfréd Radok (A. Kisil, 2000, 57 min)
Hra o lásce a smrti (A. Radok, 1964, 40 min)

 

Termíny