Josef Thomayer – nejslavnější lékař z Chodska

Volný čas
Občanské sdružení Bartolomeo ve spolupráci s Mammocentrem Klatovy, s. r. o., Okresním sdružením ČLK v KlatovechMěstskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku a besedu s prof. PhDr. RNDr. Helenou HAŠKOVCOVOU, CSc., z Fakulty humanitních studií UK v Praze. Při příležitosti 160. výročí narození profesora pražské Univerzity Karlovy a trhanovského rodáka Josefa Thomayera (1853–1927) budou připomenuty jeho nesporné zásluhy medicínské (napsal první českou učebnici vnitřního lékařství), sociální (nechal postavit Nový domov pro staré a chudé občany) i literární (psal i beletrii). Posluchače jistě zaujmou informace o jeho přátelství s Jaroslavem Vrchlickým, J. V. Sládkem a třeba i Mikolášem Alšem. Závěr bude patřit humorným vzpomínkám Thomayerových kolegů a žáků, jak jsou zaznamenány například v knize Medicína v županu. Helena Haškovcová vystudovala Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu UK. Nejprve se věnovala transplantační a klinické imunologii, pak gerontologii a geriatrii a nakonec lékařské i zdravotnické etice. V roce 1993 se stala první profesorkou v nově ustanoveném oboru lékařská etika. Pracuje na Fakultě humanitních studií UK. Je autorkou 19 samostatných knih, např. učebnic Lékařská etika (3.vyd. 2002) a Thanatologie (2.vyd. 2007) Dále vydala monografie: Informovaný souhlas: proč a jak (2007), Fenomén stáří (2.vyd. 2010), Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi (2012). Pro radost napsala též knížku Můj král trpaslíků aneb první česká cverkologie – první česká vědecká nauka o trpaslících (2006).   Bližší informace najdete na pozvánce (pdf, 407 kB).

Termíny