Tantra Festival 2013: Polarita – věčná hra Šivy a Šakti

Kurzy, vzdělání, konference

Druhý ročník intenzivního sdílení zkušeností a prožitků na cestě tantry! Získejte inspiraci do každodenního života a objevte poselství odvěké tantrické nauky, jak ji chápou a předávají české duchovní školy v moderní době.

Program Tantra Festivalu zahrnuje přednášky a praktické semináře, ukázky tantrických technik a práce s energií, výuku a ukázky tantrických masáží, hlubší tantrická odhalení, taneční a umělecká vystoupení, terapie, trance party katarzního tance bez kouře a alkoholu, čajovnu – a v neposlední řadě především „lidská“ setkávání.

Účinkují

Své poznatky budou předávat zástupci těchto škol a cest: TantraWorld, SkyDancing Tantra, Déví – Škola ženské tantry, Tantra institut, Poetrie, Tantra – vnitřní cesta, Duchovní škola Rezonance, škola Nisapé, Mohendžodáro, Natha (Dánsko), Občanské sdružení Nataraj, MISA (Rumunsko), Biodanza, Mužský kruh, Deutsche Akademie für traditionelles Yoga (Německo), Ženské kruhy a další.

Termíny