Zelený tygr se probouzí

Film, Dokument
Farmáři v jihozápadní Číně odkázaní na nedostatek informací a na sliby tamní propagandy nemají, zdá se, s opuštěním svých domovů kvůli stavbě vodní hráze problém. Jde-li o dobro pro zemi, jde zákonitě také o dobro pro ně, přikyvují souhlasně tamní lidé. Provincie Jün-nan zapsaná na Seznamu UNESCO již podobně monstrózní projekty zažila na nedalekých tocích řek Mekong a Nù Jiāng. Teprve díky ekologickému hnutí, které mapuje děsivé dopady těchto zásahů a varuje před nimi další vesničany, se výstavba na horním toku řeky Jang-c'-ťiang setkává s nečekaným odporem. Masivní devastace čínského přírodního bohatství byla v různých formách pod záminkou nekonečného pokroku započata během kulturní revoluce Mao Ce-tunga. Dokument přináší unikátní archivní materiály z doby, kdy byl lid bez ohledu na pozdější ekologické tragédie přesvědčován o možnostech naprostého ovládnutí přírody, přičemž tento způsob myšlení v Číně stále přetrvává. Film ukazuje, že i zde se také konečně probouzí ekologický aktivismus, který dokáže účinně oponovat megalomanii čínské vlády. A kampaň na ochranu krajiny a obyvatel jedinečnou „soutěsku Skákajícího tygra“ řeky Jang-c'-ťiang pomohla zachovat.
Termíny