Revizionáři 

Film, Dokument
Texaská školská rada je mocný orgán, který rozhoduje o tom, co se budou učit děti ve státě Texas ze schválených učebnic. Texty učebnic následně často přejímají i další státy USA. Pokud jde o otázku vzniku života a vývoje člověka, byl dosud výklad postaven na Darwinově nauce o evoluci coby jediné vědecky uznávané teorii. To se však nelíbí v Americe stále sílícímu hnutí stoupenců kreacionismu, podle něhož Zemi, lidi a vesmír stvořil bůh. Autoři dokumentu ukazují na příběhu zubaře, učitele v nedělní škole a předsedy rady Dona McLeroye, horlivého stoupence teorie, že rostoucí vliv kreacionistického učení zasahuje do všech sfér současné americké společnosti. Film odehrávající se na pozadí boje o slovíčka v budoucích učebnicích je nejen výpovědí o politizaci vzdělávání v USA. Vykresluje také zákopovou válku, která ve Spojených státech nyní probíhá mezi liberálními demokraty, opírajícími se o vědecké přístupy tradičně zakořeněné na amerických univerzitách, a ultrakonzervativci s neochvějným, často až fanatickým náboženským přesvědčením.
Termíny