Pásmo filmů: Palčivá otázka: Proč se Tibeťané uchylují k sebeupalování?, Víc, než jen čísla: Lidský rozměr sebeupalování v Tibetu, Z nomáda nikým

Film
Festival tibetských filmů a filmů o Tibetu.
Termíny