Folklorní tančírna profi

Volný čas
Vyučovat bude Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., odborný asistent na katedře taneční tvorby VŠMU v Bratislavě, člen akademického senátu Hudební a taneční fakulty VŠMU v Bratislavě, umělecký vedoucí SĽUKu, absolvent doktorandského studia taneční pedagogiky na VŠMU v Bratislavě a absolvent studia pedagogiky lidového tance na VŠMU v Bratislavě (od roku 1995 tanečník a později spoluzakladatel a člen o.s. Dragúni).

Termíny