Svaté kříže kamenné a litinové v kloboucké farnosti

Volný čas
Nová výstava ve vestibulu městského úřadu přibližuje kříže ve valašskokloboucké farnosti. - Zprvu se stavěly na křižovatkách a jiných významných místech kříže dřevěné. První kamenné kříže se na brumovském panství začaly objevovat ve druhé polovině 18. století. Zprvu byla objednavatelem těchto artefaktů vrchnost, později se již mezi donátory objevují movití poddaní. První kamenné kříže se v KLoboukách (resp. ve farnosti) objevily až v letech 1786 (dnes je tento kříž na hřbitově) a 1820 (kříž na Trhovisku). Dnes je na území valašskokloboucké farnosti celkem 28 kamenných či litinových křížů; z období do roku 1900 je jich 17, do roku 1914 přibylo dalších šest. - Výstava potrvá do 31. července 2013.

Termíny