IX. arcidiecézní setkání mládeže

Volný čas
Z programu: 8:00-8:30 odchod z nádraží ve Starém Městě a začátek poutní cesty k bazilice (pouť je součástí setkání) 10:00 začátek programu v bazilice 10:45 katecheze o. arcibiskupa Jana 12:00 Anděl Páně 12:05 oběd z vlastních zásob, možnost svátosti smíření, adorace, ... 13:30 přednášky, workshopy 15:00 mše svatá 16:30 předpokládaný závěr

Termíny