Velikonoční zajíček

Volný čas
Vystoupení souborů, výtvarné dílničky, soutěže atrakce pro děti, prodejní stánky a ukázky tradiční řemeslné výroby. Akce se koná ve sportovní hale v Uherském Ostrohu.

Termíny