Erwin Raupp: Moravská Hellas 1904

Volný čas
Výstava v Městské galerii představuje výběr signovaných fotografií Erwina Rauppa, německého fotografa, který v roce 1904 navštívil jihovýchodní Moravu. Návštěvník bude mít tedy jedinečnou možnost vidět své blízké okolí na přelomu minulého století očima zahraničního umělce. Vystavené fotografie jsou mimořádné obsahově i technickým zpracováním a na výstavu byly zapůjčeny ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně a Národního muzea v Praze. Erwin Raupp (1863-1931) byl renomovaným portrétistou a krajinářem a jedním z prvních profesionálů, kteří se před rokem 1900 přidali k novému hnutí umělecké fotografie. Také jako jeden z prvních právě na jihovýchodní Moravě vyzkoušel umělecké možnosti momentní fotografie, umožněné novými přenosnými kamerami. Během několika týdnů fotografoval všední i sváteční život (dobytčí trhy v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, poutě na Velehradě a na Svatém Antonínku aj.). Jeho svědectví je i ve světových souvislostech ojedinělé. Při slavnostním zahájením se uskuteční ještě předání Ceny města Veselí nad Moravou panu Vojtěchu Petraturovi. Výstava bude přístupná vždy v úterý, čtvrtek a o víkendu od 13 do 17 hodin. Navštívit ji můžete až do 23. června 2013.

Termíny