„Praktická ekumenie po švédsku“ a vzpomínky jednoho z lékařů švédského krále

Volný čas
Přednáška s besedou MUDr. Jiřího Holáska. Pořádá Městská knihovna společně s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií ve studovně-čítárně.

Termíny