„Velkomoravské hradiště v Mikulčicích ve světle nových objevů archeologie Velké Moravy“

Volný čas
Přednáška s promítáním a besedou PhDr. Mariana Mazucha. Pořádá Městská knihovna společně s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií ve studovně-čítárně.

Termíny