Dech jako most spojující člověka s Bytím

Volný čas
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.

Termíny