Přednáška s promítáním RNDr. Libora Ambrozka

Volný čas
Na téma Cesta do Antarktidy v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Dobrovského 36, Kyjov.

Termíny