Výstava obrazů Svatopluka Drápala

Volný čas
Výstava sobůlského rodáka, která je uspořádaná u příležitosti 70. narozenin malíře. Na slavnostním zahájení vystoupí mužský sbor ze Sobůlek, souběžně s výstavou obrazů se uskuteční výstava kraslic, beránků a dalších velikonočních symbolů. Zároveň proběhne i velikonoční jarmark a ochutnávka ostatkových, postních a velikonočních jídel. Srdečně zve obecní úřad a komise pro občanské záležitosti Sobůlky. Akce se koná v Kulturně-sportovním centru obce.

Termíny