Univerzita Chamartín: Konflikt generací

Volný čas
Pořádá Nadace Chamartín, přednáší Ing. Vojtěch Škarecký Csc.

Termíny