Velikoční dílna

Volný čas
Zdobení krasliv různými technikami, pletení pomlázek, velikonoční dekorace, ochutnávka velikonočních pokrmů, dětská díla. Pořádá OS Palánek v sále KD ve Ždánicích.

Termíny