Folklórní večer

Volný čas
Pořádá Národopisný soubor Ždáničan a KD Ždánice. V programu se představí: Ždáničánek, Ždáničan, Chasa ze Ždánic, Mužský sbor, Ženičky. Po skončení programu zahraje k tanci i poslechu CM Hradisko.

Termíny