Velikonoční košt vína

Volný čas
Pořádá SDH v místním KD. K poslechu hraje CM.

Termíny