Otevírání pramenů / Přehlídka historických vozidel

Volný čas
(Výjezd ve 13.30 hodin od požární stanice, přehlídka u Jurkovičova domu)

Termíny