Zpoždění

Film, Drama
Agustín nezadržitelně stárne a jeho paměť už nefunguje tak, jak by měla. Jeho dcera María je osamělá matka tří dětí a nese výlučnou zodpovědnost za péči o svého osmdesátiletého otce. María příliš mnoho pracuje a velmi málo spí. Cítí, že musí učinit necitlivé rozhodnutí, kterého však bude brzy trpce litovat. Delay je silným intimním portrétem narušených rodinných vztahů a všedních starostí životem vyčerpané ženy.
Termíny