Večer Uzdravování

Kurzy, vzdělání, konference
  • Bible
  • víra
  • uzdravení

Existuje něco nadpřirozeného?  Existuje něco jako nadpřirozené uzdravení těla, duše nebo i vztahů?  Existuje Bůh?  Jestli ano, může pro tebe něco udělat?  ... Pokud tě zajímá odpověď, tak přijď na toto setkání se švédským misionářem  Per Cedergårdhem a uslyšíš i uvidíš odpověď.  Součástí večera bude uzdravování nemocných.


Termíny