Dny židovské kultury

Divadlo, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Dny židovské kultury v Mikulově navazují na historický odkaz minoritní populace a snaží se představit židovské tradice a kulturu široké veřejnosti. Bohatý program zahrnuje taneční
a hudební vystoupení, výstavy, ochutnávky židovské kuchyně, zpřístupnění památek a mnoho dalších aktivit.

Kontakty

www.mikulov.cz

Termíny