Rétorika jako umění vyjadřování

Kurzy, vzdělání, konference

1.přednáška cyklu „Umění komunikace“

• Původ a smysl rétoriky

• Dobrý řečník dle klasické filozofie

• Kvality a nedostatky mluveného projevu

• Workshop se cvičením

Termíny