„Svatý Jane, já ťa prosím, já to děvčadostaťmosím,“ čili svatojánský čas na Soláni

Volný čas
Svatojánská noc od 21.00 Považan - Považská Bystrica Javořina a Radhošť - Rožnov p.R. Historika - Rožnov p.R. Vačerní zábava

Termíny