203 DNÍ V TRA(M)PU – Křížem krážem k Singapuru

Volný čas
Beseda Tomáše Nováka, doplněná dataprojekcí.

Termíny