„Daj, matičko, daj vajíčko za naše klepání…“ čili velikonoční čas na Soláni

Volný čas
13,30-14,30 exteriérové vystoupení slovenských účastníků s prezentací obřadní kultury slovenských Karpat 15,00-16,00 beseda o velikonočním čase Vandy Vrlové s hudebním doprovodem, pro účastníky připravena malá vědomostní soutěž o ceny Od 13,00 do 17,00 ukázka výroby slovenských kraslic paní Soně Belokostolské, ukázka pletení pomlázek, malování vitrážových obrázků, zdobení perníčků, Každé dítě, které mezi 13,00 a 17,00 hodinou zavítá do IC Zvonice obdrží malý dárek. Pro návštěvníky bude připraveno malé nahlédnutí do velikonočního jídelníčku

Termíny