8. ročník Francolhotského kyseláče

Volný čas
Koná se v KD. Součástí akce je rovněž soutěž o nejlepší slivovici a přednáška s videoprojekcí.

Termíny