Sokolovská mateřinka

Volný čas, Pro děti

Oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol. S pódiovými vystoupeními se představí děti z mateřských škol z celého regionu. Součástí jer i výstava výtvarných prací na téma: „Cestujeme po světě“.

Účinkují

MŠ z regionu

Termíny