The Sessions

Film, Drama
Příběh z 80. let 20. století na základě pravdivých událostí popisuje život muže na prahu čtyřicítky (John Hawkes), který je léta upoután na lůžko poté, co mu způsobila dětská obrna celkové ochrnutí těla. I přes své omezení se rozhodne najmout profesionální sexuální terapeutku (Helen Hunt), s kterou chce přijít o panictví. Jako věřící se se svými erotickými tužbami nejprve svěří svému knězi (William H. Macy).
Termíny