Památky města Sušice

Volný čas
Kniha Památky města Sušice se věnuje architektuře Sušice z hlediska urbanistického vývoje od dávné historie až po současnost. Stěžejní částí je katalog městských památek – domů, kostelů a kaplí, nechybí pojednání o moderní architektuře a umění ve veřejném prostoru. S touto reprezentativní knihou vás seznámí jeden z jejích autorů PhDr. Jan Lhoták.

Termíny