Rockové velikonoce v Litovli

Hudba

Když jsem onemocněla rakovinou prsu, tak jsem po ukončené léčbě byla v lázních v Karlových Varech. Tam jsem se seznámila s primařkou MUDr. Milenou Wittnerovou a PhDr.Miroslavem Cuhrou, který mne inspiroval k založení klubu v České Lípě, kde jsem v té době bydlela. Později jsem byla u založení naše občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM. Naše sdružení poskytuje na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha zhoubných nádorových onemocnění a má v současné době sídlo v Jašově u Litovle.

Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen.

ARCUS – ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známé jsou naše ozdravné pobyty u nás i v zahraničí pro pacienty po ukončené onkologické léčbě a jejich rodiny. Tradičně také pořádáme akreditované Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě, kde se setkávají  zástupci pacientských organizací, významní lékaři  i zdravotní sestry. Pro naše členy ARCUS – OC vydáváme občasník ARCUS, kde poskytujeme informace o našich akcích a jiné další zajímavé události. Každý rok také vydáváme brožury pro pacienty i jejich rodiny. Naše činnost je závislá na finanční podpoře. Proto také nás můžete podpořit zasláním DMS.

Za činnost ve prospěch onkologických pacientů a pomoc jejich rodinám jsme dosáhli mnoha ocenění i mezinárodních uznání.  Mezi nejvýznamnější u nás patří Cena Olgy Havlové.

Dne 30. 3. 2013 pořádáme na Záložně v Litovli benefiční akci na podporu našeho centra, které v letošním roce slaví 20. let činnosti. V rámci programu Rockové velikonoce od 18 hod. vystoupí kapely Metallica revival, Venefica, Black bull a Aleš Brichta.

Bližší informace o naší činnosti a kontakty na nás naleznete na www.arcus-oc.org.

 

Ženám, které onemocní, bych chtěla vzkázat, aby se neuzavíraly do sebe.Vzaly nemoc jako šanci, že mohou změnit to, co dělaly špatně. Přehodnotily žebříček svých hodnot. Mě pomohla láska, víra, pokora a odpuštění v této cestě. Na různých našich pobytech jsem měla možnost vidět i úžasné proměny pacientů, kterým pomohlo společenství lidí, kteří byli na stejně „lodi“ a dokázali se zapojit do dalšího plnohodnotného života.

Účinkují

Metallica revival, Venefica, Black bull a Aleš Brichta

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny