O najlepší kysané zelé na Slovácku III.

Volný čas
Město Hluk ve spolupráci s MAS Ostrožsko a Horňácko a Agenturou AV vás zvou na košt kysaného zelé.

Termíny