KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY 2013

Volný čas
Seminář tvůrčího psaní Krocení literární múzy je doprovodným programem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, jejíž VII. ročník vyhlásil 24.10.2012 Jihomoravský kraj. Seminář pořádá ve spolupráci s moravskými školami, muzei a knihovnami Památník písemnictví na Moravě.

Termíny