Otakar Jaroš, hrdina od Sokolova - 70. výročí bitvy u Sokolova

Výstava

První výstava roku 2013 v Galerii u Plazíka na Peruci (okr.Louny) je opět věnována událostem, týkajících se i našeho regionu. 8.března uplyne 70 let od prvého bojového vystoupení československých vojáků na východní frontě v Bitvě u Sokolova. Velitelem 1.pěší roty byl nadporučík Otakar Jaroš, lounský rodák, jehož stoleté výročí narození bylo vzpomenuto v loňském roce. Nyní chceme vzpomenout i výročí jeho hrdinné smrti na sokolovském bojišti. Zároveň výstava připomene vystoupení československých vojáků na dalších frontách 2.světové války.  Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 9.března 2013 ve 14 hodin. Výstava potrvá do 21.4.2013.

Kontakty

www.iperuc.cz

Termíny