THE STRANGER GETS A GIFT

Divadlo

Divadlo jako privátní zkušenost. Jeden performer a jeden divák
v intermediální instalaci zaměřené na výzkum osobních rituálů.

V The Stranger gets a Gift se Cristina Maldonado pomocí neobvyklých mediálních prostředků pokouší zkoumat možnosti a hranice prostoru, který společně vytvořili a sdílí dva sobě neznámí lidé. Performance pro jednoho diváka, vyzývá nezasvěceného „cizince“, aby se s umělcem podělil o jistý druh informací.  Tím mezi nimi vytvoří na důvěře založené pouto, nadále rozvíjené prostřednictvím „záhadného daru“, figurujícího v titulu hry.

Vzniklý prostor umožňuje nejen vystoupit ze zběsilého tempa naší každodennosti, ale také odstup od zautomatizovaného používání určitých nástrojů, kterým bez hlubší reflexe propůjčujeme místy až posvátné vlastnosti. Právě přerušení běžného způsobu fungování, vtáhne naše vnímání do zcela svobodné oblasti, kde významy jednotlivých akcí nejsou předem dané a vše nové, čím do této pomyslné „skládačky“ přispějeme, nabývá naprosto stejné důležitosti, jako jakýkoliv jiný její prvek. A jelikož poměr mezi tím, co dáváme a co dostáváme, je naprosto vyrovnaný, v určité chvíli hra dospívá do bodu, kdy se stává otázkou, kdo že vlastně cizinec z titulu představení je. Sama autorka tvrdí, že „de-sakralizací“ každodenních nástrojů a mechanismů, oproštěním od jejich klasických významů, se snaží mimo jiné změnit u recipienta vnímání času a prostoru:

„Děje se tak v rámci určitého „moderního rituálu“ ustanovování významů a rozumění, které není vedeno racionálním a lineárním myšlením, ale obrazy a zvuky. Jde o komunikaci založenou na abstraktním vnímání. Naše smysly pohrouží do atmosféry skýtající dostatek soukromí k pozorování, interpretaci a tak hlubokého ponoření se do sebe sama, na jaké jen máte odvahu. Vše, co se v rámci performance odehrává, se stává určitým surrealistickým portrétem Vás samých i daného okamžiku. Jen vy dva vytváříte tento jedinečný symbolický moment. Pokud se do dění necháte vtáhnout, budete mít možnost do něj sami sebe promítnout. Budete-li mít štěstí, odnesete si domů i malý suvenýr, coby památku na tuto náhodně vytvořenou společnou interakci. Význam a poezie této zkušenosti je vytvořena s Vámi a pro Vás, s cizincem, kterého již znovu nikdy nemusíte potkat.“

Účinkují

 

Cristina Maldonado

 

Foto: Cristina Maldonado

Termíny