Včera, dnes a zítra od Viktórie Dzurenkové

Výstava

Výstava. Malířství // Včera, dnes a zítra od Viktórie Dzurenkové

Galerie RKI Praha
Vernisáž se bude konat 14. února v 19.30 hod.
Výstava bude přístupná veřejnosti do 12. března 2013, od 10.00-17.00 hodin.
Vstup volný.

Účinkují

 

V rámci propagace umělců rumunského původu, účastňujících se kulturního života v Česku a na Slovensku vás Rumunský kulturní institut v Praze zve na vernisáž výstavy prací malířky Victorie Giurencu.

S Rumunskem navázala znovu kontakty po roce 1989 a hluboce ji ovlivnilo užité umění rumunských lidových umělců. Tento vliv je viditelný v jejím díle jak v malířství, tak i v krátkometrážních filmech, jejichž byla režisérkou. Práce inspirované cestou Victorie Giurencu do Rumunska přinášejí její pohled na tradiční rumunská místa, myšlení i umění.


Krátko o maľbách Viktórie Dzurenkovej..

Kolekcia olejomalieb Včera, dnes, zajtra umelkyne Viktórie Dzurenkovej predstavuje denník vnútorných stavov autorky, zápisky snov a vízií. Sú zahalené do ženskej symboliky, ako hlavný motív sa neustále zjavuje telo ženy spojené s rolou ploditeľky a s prírodným princípom. Rozpráva mystické príbehy, odhaľuje najtajnejšie zákutia duše. Telo ženy je opakovane obklopené prírodou – dobrou bohyňou, z ktorej všetko vzišlo a všetko sa do nej znovu navracia.

Autorka ukazuje prírodu ako životodárnu a plodiacu, no zároveň ju pripodobňuje k temnej sile nevedomia, neuchopiteľna. Hovorí o jej večnej previazanosti s ľudským princípom. Korene, konáre, listy sú zvlnené a pevne ovinuté okolo končatín, Nahé telá plynule vrastajú do vegetácie, ktorá ich zárověn znehybňuje i ochraniteľsky halí.

Viktóriu fascinuje príroda a ľudské telo ako jej najdokonalejšie (umelecké) dielo. V jej predstavách žena skúma svoju sexualitu a vyrovnáva sa s ňou prostredníctvom intenzívnych zážitkov a stavov.
Pohyby jej duše prirovnáva ku košatým korunám stromov a zvlnenej tráve.

Žena je neustále prenasledovaná svojou telesnosťou. Je objektom priťahujúcim dotýkanie sa a vpíjanie sa pohľadom až do krajnosti. Často prítomná mnohosť očí a rúk na plátne, spojená s výraznou textůrou nanesenej farby vyvoláva intenzívny haptický dojem. Niekoľko obrazov znázorňuje skúmanie ženských útrob ako zvláštneho druhu interiérov, z ktorých vyviera život (pulzujúce srdce, embryo uhniezdené vo svojom ochrannom obale). Dokonale si ohmatať tvar akoby znamenalo preniknúť až k samotnej podstate. Na dlani zovrieť nekonečno...


Dominika Šimonová
Kunsthistorička

Termíny