L. Lagronová: Konec — DS Hobit

Divadlo
  • drama

„Sedíme v tom, Sofi. Věděly jsme o tom… Věděly jsme, že to jde k tomuhle… Pořád jsme o tom věděly! Každý radování mělo zádíčka od blata. Vyhlížely jsme… Snažily se tupit pohled o pěkno… Ale stejně jsme dohlédly až sem. Řezaly blato. Řezaly jsme tohle blato, neříkej, že ne… prosím tě,neříkej, že ty ne. Sofi!“

Účinkují

DS HOBIT

Termíny