Fašanková obchůzka po obci

Volný čas
Od 19:30 taneční zábava s pochováváním basy v kulturním domě.

Termíny