O ZDRAVÍ A MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH

Volný čas
Přednáška Ing. Miroslava Hrabici O zdraví a mezilidských vztazích. Známý zlínský spisovatel a léčitel. Autor 7 knih o zdraví, mezi nejznámější patří Co nám tělo říká, aneb po stopách nemocí a Dar zdraví. Přednáška proběhne v kavárně Domu kultury.

Termíny