FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA V UHERSKÉM BRODĚ

Volný čas
Masopustní průvod se vydá ve 13.30 hodin od Domu kultury. Pochovávání basy v 16.00 hodin v zahradě Panského domu.









Termíny