MEZI HISTORIÍ A LEGENDOU. CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE V BAROKNÍM UMĚNÍ.

Volný čas
Přednáška historika Mgr. Pavla Suchánka, Ph.D., se bude zabývat otázkou, jakou roli hrála cyrilometodějská tradice v baroku a v čem objednavatelé několika konkrétních uměleckých děl, pocházející z prostředí barokní duchovní aristokracie a olomouckých biskupů, spatřovali její historický význam. Pořad byl připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny